Remembrança de la Lourdes Figueras

 In blog, notícies, Uncategorized @ca

Amb aquests línies volem exposar la remembrança d’una dona -Lourdes Figueras Burrull- que va treballar i creure en la figura de l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner- i just o va fer a través de l’estudi d’una de les seves obres més emblemàtiques i globalitzadores que representa la definició de l’edifici més aglutinant del concepte Modernisme i elevat en el conjunt arquitectònic dintre el Patrimoni de la Humanitat de l’UNESCO:

La Sra. Lourdes Figueras, acaba la seva llicenciatura en Història de l’art dins del Curs acadèmic 1985/1986 i el mateix setembre d’aquell curs presenta la seva Tesi de grau amb el títol “El pavelló de Sant Leopold de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Aproximació a un estudi ornamental”. Fou un treball d’investigació intens, curós, d’un gran detallisme en cada una de les seccions que va distribuir l’estudi per tal d’arribar a l’objectiu desitjat. A mida que avançava era més evident la descoberta que la portava a continuar amb el posicionament de l’arquitecte (època i obra).  Es preguntava com el seu estudi segons la seva gran cerca duta durant la carrera i tesi de grau pocs títols i/o treballs troba realitzats, exceptuant la Ma Lluïsa Borràs, Oriol Bohigas, el monogràfic del “Cuadernos de arquitectura” numero doble, entre altres esments a petita escala en obres generals.

Recordo que quan va anar incorporant informació a través de la cerca a centres d’investigació -biblioteques arxius, particulars i sobre tots familiars- el gran bagatge que trobava per a estudiar i poder presentar la importància de l’arquitecte en la seva pluridisciplinitat: professió (arquitecte, professor, i director) escrits publicats al voltant de l’art i la cultura, documentació manuscrita i inèdita de temes tècnics i ornamentals en l’arquitectura.

El seu intens i detallat camí de recerca que la va acompanyar al llarg de la realització de la tesi de grau fou decisiu teòrica i il·lustrativament per arribar a la conclusió del poc nivell d’estudi sobre l’arquitecte i el gran ventall de la seva personalitat creativa en un moment cultural i artístic universal que va representar l’aportació del Modernisme.

Des d’aquest punt de mira, fa que pensi i desenvolupi una sèrie d’instruments per incloure la figura de l’arquitecte i la seva obra dins del panorama nacional i internacional de l’art. Era de forta convicció de tot el que havia investigat i utilitzar-ho com una plataforma plena i segura d’èxit. També fou conscient que seria fàcil a mida que intentava moure’s en els mitjans de promoció cultural.

A partir de la tesi de grau i no trobant manera de editar-la, gira l’interès cap a l’organització d’una treballada exposició a partir dels fons familiars (Domènech/Torres). Amb aquesta línia, amb el també arquitecte Lluís Domènech Girbau, besnet de Domènech i Montaner, sorgeix el gran projecte “Lluís Domènech i Montaner” el Director d’orquestra, novembre-gener 1990, amb el patrocini de Fundació Caixa de Barcelona.

Des d’aquest primera petjada sorgeix una itinerància a Madrid, i a Santillana del Mar, Torre de don Borja, estiu de 1990 amb motiu del Seminari sobre Modernisme: Comillas, Viena, Barcelona, organitzat per Oriol Bohigas i Maria del Mar Arnús, Santander UNIMP, 2000.

El minuciós treball i recerca al voltant de la figura de l’arquitecte i de tota la seva obra i pensament fan que Lourdes Figueras es dediqui a cercar patrocinadors més amplis que puguin donar suport un ampli i disciplinar ventall documental original. Mentre les mostres documentals eren itinerants pel territori nacional i internacional des de l’epicentre que liderava la seu de la Casa Museu Lluís Domènech i Montaner de Canet de Mar sota una atempta mirada de la Lourdes Figueras, directora des de la seva inauguració ubicada a l’antiga residencia de la masia Rocosa fins a la seva jubilació l’any 2005. La seva tasca d’estudi i difusió fou paral·lela i continuada després.

El seu caràcter -viu comunicatiu- amb una forta convicció de tot el que emprenia i fer-ne partícip amb les persones del món de l’art i de la cultura creant tot un enteixinat de publicacions que han fet reals i veritables aquells inicis no gaire sostenibles però que segons la pròpia simbologia que podríem extreure  del pròpia Hospital de Sant Pau a partir dels Àngels que són els grans pilars a l’entrada del Pavelló d’Administració, espai on es genera el bon funcionament del centre ens encoratgen amb la seva actitud: la fe, l’esperança, la caritat  i les obres com resultat del treball.

La cerca i localització dels seus escrits editats al llarg de la seva vida son contundents referències per entendre el seu projecte artístic, i arquitectònic i la Lourdes Figueras la lectura filosòfica i literària que l’arquitecte anava desgranant directament dels escrits, literaris, filosòfics eren camins directes per arribar a la contextualització del món artístic coetani i que el propi arquitecte no va deixar mai a banda.

A totes aquestes concordances i mes n’hi podríem afegir, fou la primera i forta petjada que va fer la Lourdes Figueras i, ha estat, penso, tot un exemple de treball amb professionalitat, esforç, constància, que el seu resultat hem de considerar-lo, qualificar-lo, i defensar-lo per tots els que hem anat darrera com un espai que ens trobem que el utilitzem camins paral·lels amb la Lourdes Figueras. Moltes gràcies per les teves ensenyances: teoria, interpretació, la lectura entusiasta dels teus treballs, seria molt agosarat fer un comentari d’excel·lència de molts conceptes aportats seguint les seves acurades redaccions que ens han quedat dins les publicacions monogràfiques, col·lectives, articles, que formen part de la seva bibliografia com una gran plataforma que s’ha anat formant des de aquell curs acadèmic 1985/1986 en què va presentar la seva tesi de grau “el pavelló de Sant Leopold de l’Hospital de la santa Creu i de sant Pau. Aproximació  a un estudi ornamental” . Deixem-ho per a que tots els que d’una manera o una altra han treballat el personatge, facin la seva consideració.

Ars per Augusta

Maria Manadé, secretària de la Fundació Lluís Domènech i Montaner

Recent Posts

Start typing and press Enter to search