OBRA ARQUITECTÒNICA

Casa de pisos de Maria Montaner

Casa de pisos de Maria Montaner

Any 1876
Adreça Ronda Universitat, 6, Barcelona
Promotor Maria Montaner

Encàrrec de la seva mare, Maria Montaner, per fer una casa de pisos on viuria la família Domènech i Montaner els primers anys. Domènech va fer una façana eclèctica, amb pilastres estriades en planta baixa, una gran cornisa de coronament i mènsules decorades sota els balcons. Les baranes dels balcons i finestres presenten una rica ornamentació. Actualment manté l’ús d’habitatges.
Reforma cambril església Bonanova

Reforma cambril església Bonanova

Any 1876-1882
Adreça Plaça Bonanova, 12, Barcelona
Promotor Església de la Bonanova

Encàrrec a Domènech i Montaner i al seu soci Josep Vilaseca, tot i que va ser aquest segon qui va continuar amb diversos encàrrecs en aquesta església en solitari, com la remodelació de la façana. La intervenció va consistir en la reforma i ampliació del cambril. L’església va ser destruïda durant la guerra civil.
Torre Simon

Torre Simon

Any 1878
Adreça Mare de Déu de la Salut 17-29, Barcelona
Promotor Francesc Simon i Font

Encàrrec de Francesc Simon Font, copropietari de l’editorial Montaner y Simon, d’una casa d’estiueig a la vila de Gràcia, a prop del parc Güell. L’edifici d’estil neoclàssic bastant auster amb decoració austera era una torre aïllada, amb un cos central rematat per un timpà. L’any 1885 passà a mans del banquer José Garí Cañas, i el 1904 a la Congregació de les Germanes del Sagrat Cor de Maria que van convertir l’edifici en una escola de noies. Actualment manté aquest ús, que va suposar una ampliació i remunta als anys 20 que han distorsionat molt l’edifici original.
Reforma Ateneu Barcelonès

Reforma Ateneu Barcelonès

Any 1878
Adreça Rambla dels Caputxins, 36-38, Barcelona
Promotor Ateneu Barcelonès

Encàrrec de l’Ateneu Barcelonès per realitzar un embelliment del seu Saló de Càtedres. L’entitat va ser fundada el 1872, per la fusió entre l’Ateneu Català i el Casino Mercantil Barcelonès. Domènech en va ser membre des del 1877, i posteriorment el va presidir en nombroses ocasions. L’entitat estava ubicat al primer pis del Teatre Principal, a la Rambla dels Caputxins i l’antiga sala circular del Teatre es va convertir en el Saló de Càtedres de l’entitat. Domènech va fer una primera proposta de restauració, però finalment es va decidir fer només unes operacions de neteja i pintat i va renunciar a l’encàrrec.
Casa Domènech

Casa Domènech

Any 1880
Adreça Passeig de Gràcia 130, Barcelona
Promotor Adela Domènech

Encàrrec d’Adela Domènech i el seu marit Josep M Llinàs als Jardinets de Gràcia. Sembla ser que ja hi havia un projecte anterior, i Domènech presenta sol·licitud de reforma de la llicència concedida per fer un bloc de pisos de cinc plantes i planta baixa. La façana té un estil eclèctic molt senzill, i casualment l’edifici del costat té exactament la mateixa composició, tot i que no és de Domènech. Els emmarcaments són de pedra, i el revestiment continu de la façana és un estucat imitació de l’especejament de maó. La façana posterior presenta alguns esgrafiats florals. Actualment manté l’ús d’habitatges.
Casa Font i Torras

Casa Font i Torras

Any 1881
Adreça Sant Pere Mitjà, 4, Barcelona
Promotor Ramon Font

Encàrrec de Ramon Font, oncle de l’arquitecte. S’enderrocà edifici existent en el solar per construir un bloc d’habitatges de planta baixa i cinc plantes. Façana és d’estil eclèctic, amb pilars de fosa i jàsseres de ferro vist a la planta baixa. Les baranes dels balcons són de fosa, els emmarcaments, les llosanes de balcó i les impostes de pedra i el revestiment continu és un estucat amb un especejament horitzontal. La façana té un plafó decoratiu amb la inscripció 1931, quan ja feia 50 anys que s’havia construït l’edifici. Actualment manté l’ús d’habitatges.
Avantprojecte duana Port de Barcelona

Avantprojecte duana Port de Barcelona

Any 1883
Adreça Moll de Barcelona, Barcelona
Promotor Francisco Masó

Encàrrec de Francisco Masó de l’avantprojecte per la Duana del port de Barcelona. L’any 1882 s’havia acabat la construcció del primer moll transversal, i calia un edifici representatiu per ubicar-hi la nova duana. Domènech va projectar la ubicació d’un edifici de grans dimensions que s’havia de fer en un terrenys que s’havien de guanyar al mar a la platja dels pescadors, per tal d’unir les dues bandes del port. No es va arribar a desenvolupar el projecte ni es va construir mai. Posteriorment, entre el 1896 i 1902, l’arquitecte Enric Sagnier i Villavecchia en col·laboració amb Pere Garcia i Fària projectarien l’edifici de la Duana del Port.
Ateneu de Canet de Mar

Ateneu de Canet de Mar

Any 1884-1885
Adreça Riera Sant Domènec, 1, Canet de Mar
Promotor Societat Ateneo de Canet de Mar

Encàrrec de la societat Ateneo de Canet de Mar, fundada l’any 1883, per la construcció d’una seu a la cantonada més cèntrica del poble, entre la Riera i el carrer Ample. Domènech va aprofitar part de les dues construccions que ocupaven el solar adquirit, i va aixecar un edifici de planta baixa i pis. La façana a la riera té una clara composició simètrica amb un cos central rematat amb un frontó clàssic i una gran rosassa. Un balcó corregut arriba fins a la cantonada, on una torre que arrenca des del primer pis el fa girar fins a la façana del carrer ample, que és on hi havia l’accés, donant continuitat a les dues façanes. Les façanes estan acabades amb estucats decoratius . L’any 1923 I’edifici va acollir I’Ateneu Obrer i durant el franquisme, I’obra sindical d’Educación i Descanso. El 1985 I’edifici va ser adquirit per I’Ajuntament de Canet . L’interior va ser completament destruït i modificat al llarg dels any, i només es conserven les façanes. Des del 1999 és la biblioteca Gual Pujades de Canet de Mar.
Làpida funerària Lluís Domènech Roura

Làpida funerària Lluís Domènech Roura

Any 1887
Adreça Cementiri Canet de Mar, Canet de Mar
Promotor Família Domènech Roura

Domènech va dissenya la làpida per el nínxol del seu fill Lluís, mort als 18 mesos. Està esculpida sobre marbre blanc, amb una creu patent i lletres de tipografia gòtica.
Reforma casa Dolors Rabassa

Reforma casa Dolors Rabassa

Any 1889
Adreça Méndez Núñez, 13/ Trafalgar, 54, Barcelona
Promotor Dolors Rabassa

Encàrrec de Dolors Rabassa d’una reforma integral del bloc d’habitatges existents, canviant les obertures de façana, col·locant llosanes en voladís als balcons i reformant els pisos interiors amb un pati central envoltat per galeria. L’accés es fa a través d’una escala comunitària amb l’edifici veí. Actualment manté l’ús d’habitatge.
Monument al Marquès de Comillas

Monument al Marquès de Comillas

Any 1889-1892
Adreça Passeig de Manuel Noriega 13, Comillas
Promotor Ajuntament de Comillas

Encàrrec de l’Ajuntament de Comillas a Domènech per erigir un monument en memòria d’Antonio López López, marquès de Comillas, mort el 1883, a través d’una subscripció popular. El monument té un gran basament de pedra, que s’adapta al pendent de l’emplaçament, a sobre del qual s’aixeca una pedestal que suporta una columna clàssica. Una escultura en bronze del marquès corona el monument, realitzat per Agàpit Vallmitjana, mentre que els elements escultòrics decoratius zoomòrfics i fitomòrfics de pedra del conjunt són d’Arturo Mélida. Mélida també va fer els models de dues escultures més de bronze, simbolitzant la Índia i Àsia, que es van acabar de col·locar el 1892. Durant la Guerra Civil, els elements de bronze es van perdre, i posteriorment només es va restituir l’estàtua del marquès, obra de Frederic Marès que la va realitzar en pedra de Girona.
Casa Maria Montaner

Casa Maria Montaner

Any 1890-91
Adreça Balmes, 63, Barcelona
Promotor Maria Montaner

Encàrrec de la seva mare, Maria Montaner, per la construcció d’un edifici d’habitatges de lloguer. Edifici consta de planta baixa i cinc plantes pis. La distribució interior disposa quatre grans celoberts que garanteixen la llum natural a tots els espais. La façana presenta uns esgrafiats ornamentals amb motius vegetals. Les baranes dels balcons són de fosa, els emmarcaments, les llosanes de balcó i les seves mènsules són de pedra. Actualment manté l’ús d’habitatges.
Reforma de la Casa Matilde Serrallés

Reforma de la Casa Matilde Serrallés

Any 1892-93
Adreça Fontanella, 9, Barcelona
Promotor Matilde Serrallés

Encàrrec de Matilde Serrallés per la reforma i ampliació d’un edifici d’habitatges existent al carrer Fontanella 9 (avui 11). El projecte inicial de Domènech preveia una tribuna en voladís a la planta principal, que no es va acabar fent. També es plantejava una remunta d’una planta, que Domènech tracta com una loggia molt ornamentada. Durant les obres de reforma de la planta baixa i soterrani van aparèixer restes de les antigues muralles. Actualment aquest edifici ja no existeix.
Reforma casa de l’Ardiaca

Reforma casa de l’Ardiaca

Any 1895 i 1902
Adreça Santa Llúcia, 1, Barcelona
Promotor Col·legi d’advocats

Encàrrec del Col·legi d’advocats per reformar algunes estances a la seva seu de la casa de l’Ardiaca. Aquest edifici del segle XII adossat a les muralles romanes d ela ciutat es va convertir en un palauet gòtic amb elements renaixentistes. El 1870 l’arquitecte Josep Garriga l’annexionà al la veïna casa del Degà, construint l’actual pati porticat. El 1895 l’edifici es convertí en la seu del Col·legi d’advocats, els quals encarreguen a Lluís Domènech i Montaner una reforma interior. Domènech va decorar la sala d’actes i d’altres estances, va instal·lar les lluminàries de forja del pati (avui desaparegudes), va adaptar l’accés a través d’uns graons de la porta d’entrada i va col·locar la bústia esculpida amb elements al·legòrics a la Justícia al costat de la mateixa. El 1922 va ser remodelat per Josep Goday per ubicar-hi el Museu d’Història de Barcelona, i el 1990 altra vegada per l’equip de B01.
Farmàcia Duran

Farmàcia Duran

Any 1896
Adreça València, 278, Barcelona
Promotor Joan Duran

Encàrrec de l’apotecari Joan Duran i España, militant catalanista, per fer la reforma interior de la seva farmàcia al carrer València. Domènech va projectar un conjunt de prestatgeries de cedre que envoltaven l’establiment, decorades amb elements mitològics, florals i zoomòrfics. El fris superior estava policromat amb representacions de flors medicinals, i les làmpades de la botiga tenien representacions de serps. El taulell de fusta del despatx marcava l’accés al laboratori a través d’una obertura emmarcada per una gelosia neoàrab. El terra era un damer de marbre blanc i negre. Actualment manté el seu ús com a farmàcia.
Panteó familia Joaquin del Piélago

Panteó familia Joaquin del Piélago

Any 1898-1899
Adreça Cementiri Comillas
Promotor Familia Piélago

Es desconeix amb exactitud quin familiar va encarregar a Domènech el panteó per enterrar les despulles de Joaquín de Piélago, gendre del marquès de Comillas, mort el 1890 mort als quaranta anys. Domènech va projectar un basament de pedra rematat amb una onada on es recolzava una escultura d’àngel custodi modelat per Josep Llimona i una gran creu de forja de sis metres d’altura del Taller Masriera i Campins. Durant la Guerra Civil el panteó fou malmès i es van retirar tots els elements metàl·lics, inclosa la creu. La restauració duta a terme va col·locar una nova creu, de pedra, molt més austera.
Fuente de los tres caños

Fuente de los tres caños

Any 1899
Adreça Plaza de Joaquín de Piélago, Comillas
Promotor Ajuntament de Comillas

Encàrrec de l’ajuntament de Comillas d’una font per homenatjar Joaquín de Piélago, gendre del marquès de Comillas, mort als quaranta anys. Es tracta d’un conjunt escultòric sobre base triangular que vol representar la llavor de la vida. Els motius ornamentals fan referència al marquesat de Comillas, amb nombroses referències medievals i vegetals. Actualment manté la seva funció.
Casa Farreras

Casa Farreras

Any 1899
Adreça Mallorca, 284, Barcelona
Promotor Francisco Farreras

Encàrrec de Francisco Farreras d’un edifici d’habitatges al carrer Mallorca, davant de la casa Thomas que es va construir l’any 1895. Tot i que Domènech va signar els plànols, per alguna raó que es desconeix, l’obra s’atribueix a Antoni Millàs. Actualment manté l’ús d’habitatges.
Fàbrica Jover

Fàbrica Jover

Any 1899-1900
Adreça Riera del Pinar, 12, Canet de Mar
Promotor Isidre i Tomàs Jover Sellarès i Francesc Xavier Serra i Font

Encàrrec Xavier Serra i Font, un dels propietaris de la indústria tèxtil Jover Serra i Cia, de qui Domènech havia estat padrí de casament. Domènech va projectar dues naus industrials simètriques, però només se’n va construir una. Es tractava d’una gran nau diàfana, amb pilars de fosa i voltes de maó de pla sobre bigues metàl·liques senzilla però funcional. Les façanes estaven estucades amb alguns esgrafiats decoratius. L’edifici es va construir un any després que la veïna nau industrial de la raó social competidora Carbonell i Susanna, projectat per Puig i Cadafalch. El 1909 el fill de Domènech, Pere Domènech Roura, va construir al costat l’edifici de Magatzem i despatxos de la fàbrica.
Projecte teatre circ de Reus

Projecte teatre circ de Reus

Any 1900
Adreça Carrer Sant Joan/ Carrer Josep Sardà i Cailà, Reus
Promotor Societat Círcol de Reus

Encàrrec de la Societat Círcol de Reus per realitzar una nova ser amb un teatre, un cafè i un pavelló d’ús exclusiu per als socis, que s’havia de realitzar en dues etapes. Tot i que Domènech realitzà els plànols del projecte i l’agost del mateix any l’Ajuntament va donar permís d’obres i es van començar els moviments de terres, discrepàncies econòmiques sobre el cost que havia de tenir l’obra entre la propietat i Domènech va fer que no s’acabés construint el projecte. El Círcol de Reus va contractar l’arquitecte de Saragossa Ricard Magdalena i Tabuenca, amic de Domènech, perquè projectés un edifici per l’entitat amb elements prefabricats que s’ajustessin al pressupost disponible.
Reforma Casa B. Nogueras

Reforma Casa B. Nogueras

Any 1900
Adreça Anníbal, 16, Barcelona
Promotor Bartolomé Nogueras

Encàrrec de l’industrial Bartolomè Nogueras per la reforma i ampliació d’un segon pis sobre el seu habitatge ja existent de planta baixa i planta, molt senzill. Actualment no es conserva l’edifici.
Casa Lamadrid

Casa Lamadrid

Any 1902
Adreça Girona, 113, Barcelona
Promotor Vicente Bofill i Cases

Encàrrec de l’empresari Vicenç Bofill i Cases per la construcció d’un edifici d’habitatges al carrer Girona, però abans d’acabar l’obra ja la va vendre a Eduard Santos de Lamadrid i Ribalta, empresari cubà. Edifici consta de planta baixa i cinc plantes pis. L’interior presenta una distribució simètrica de dos habitatges per planta amb dos celoberts centrals per il·luminar totes les estances. La façana està molt ornamentada, amb un estucat amb franges esgrafiades amb motius vegetals, i amb peces ceràmiques quadrades incrustades de reflex metàl·lic. Els balcons estan emmarcats per unes pilastres de pedra que suporten mènsules, i les llosanes de balcó de pedra estan decorades amb pedra esculpida amb motius vegetals. La planta principal present balcons semicircular amb barana de pedra calada de motius florals. Les baranes dels balcons són de fosa, els emmarcaments, les llosanes de balcó i les seves mènsules són de pedra. Actualment manté l’ús d’habitatges.
Monument al Doctor Robert

Monument al Doctor Robert

Any 1903-1904
Adreça Plaça Tetuan, anteriorment a la Plaça Universitat, Barcelona
Promotor Lliga Regionalista

Encàrrec de la Lliga Regionalista d’un monument dedicat al polític catalanista i metge Bartomeu Robert. Lluís Domènech va proposar un conjunt monumental encapçalat per una escultura de cos sencer del Dr. Robert acompanyat de personatges al·legòrics que representen la societat d’una banda i de l’altra la clínica, la ciència i la medicina. El gener de 1904 es va col·locar la primera pedra del monument però poc després Lluís Domènech abandonava la direcció de l’obra degut a les divergències polítiques amb alguns companys de la Lliga Regionalista. L’escultor Josep Llimona va continuar l’obra en solitari el monument, s’inaugurà a finals de 1910.
Cripta de Santa Florentina

Cripta de Santa Florentina

Any 1901-1907
Adreça Castell de Santa Florentina, Canet de Mar
Promotor Ramon de Montaner

Encàrrec de Ramon de Montaner, oncle de Domènech, per qui estava fent la reforma del Castell de Santa Florentina, per fer-hi una cripta per la seva difunta esposa, Florentina Malató. L’espai de la cripta està magníficament il·luminada per uns finestrals col·locats estratègicament, amb una exquisita decoració en estil modernista del taller de Dídac Massana utilitzant pedra de Girona, amb capitells, arquejats lobulats i llàgrimes florals i zoomòrfiques que surten de les columnes. Al centre de la cripta hi ha una imatge jacent de Florentina Malattó, modelada per Miquel Blay, de mida real. L’espai es completà l’any 1910 amb un fris ceràmic dibuixat per Josep Triadó, amb escenes simbòliques de la festa de les Verges.
Reforma Gran Via Pere el Gran

Reforma Gran Via Pere el Gran

Any 1905
Adreça Barcelona
Promotor Ajuntament de Barcelona

No se sap d’on li van fer l’encàrrec, però hi ha nombrosa documentació a l’arxiu de Domènech sobre el projecte d’obertura de l’anomenada via B del Pla de Reforma interior de Barcelona de 1892 (Pla Baixeras). Hi ha un plànol del desenvolupament urbanístic d’aquesta via, datat de 1905. I nombrosos projectes d’edificis emblemàtics ubicats en els punts més significatius d’aquesta via: els projectes inclouen plantes, alçats i perspectives d’un Gran Bazar, un gran Hotel, un edifici per una societat científica, una fàbrica, un mercat central, un teatre conservatori, una cambra de Diputats… No es va arribar a fer. Anys més tard, li van encarregar la taxació de totes les finques a expropiar del primer tram de la Via A, l’actual Via Laietana.
Reforma Masia Rocosa

Reforma Masia Rocosa

Any 1905-1906
Adreça Riera Gavarra/Passatge Carbonell, Canet de Mar
Promotor Domènech i Montaner

Domènech passava els estius amb la seva família a can Rocosa des de 1875, i va comprar les dues cases del costat que feien xamfrà de la riera de Gavarra amb la Buscarons per poder ampliar els seus espais. Va enderrocar els murs de les eixides de les tres cases per aconseguir comunicar els seus patis. El 1905 va reformar la masia, que feia servir com a estudi d’arquitectura i refugi personal. Va mantenir els elements barrocs de la construcció, com els esgrafiats de la façana , els festejadors, l’espiell de l’escala i les llindes de pedra, però a la vegada hi va incorporar nombrosos elements decoratius de les seves obres, a vegades models de guix de les escultures o proves de ceràmica. La gran sala del primer pis encara conserva la seva taula de dibuix i els prestatges de la biblioteca.
Casa Joan Busquets

Casa Joan Busquets

Any 1906-13
Adreça Pinar del Rio, Barcelona
Promotor Joan Busquets

Encàrrec del botiguer Joan Busquets Ventura d’un petit habitatge unifamiliar a l’aleshores municipi de Sant Martí de Provençals. El projecte es va presentar el juny de 1906, però uns problemes burocràtics sobre la qualificació urbanística del solar van fer que la llicència no es concedís fins el 1913.
Restauració Torre de Mar

Restauració Torre de Mar

Any 1910
Adreça Canet de Mar
Promotor Ajuntament de Canet de Mar

L’any 1910 l’Ajuntament de Canet va declarar la Torre de Mar del segle XIV monument d’interès local. El Dr. Marià Serra, amic de Domènech que en aquell moment estava a l’oposició, va demanar que s’encarregués a Domènech i Montaner un estudi de la seva restauració. Domènech ja havia fet, el 1907, un estudi i aixecament gràfic de l’edifici dins dels seus treballs sobre la documentació del romànic català. No es va arribar a realitzar el projecte ni cap intervenció. El 1914, ja amb el Dr. Serra com a Alcalde, també es fer una proposta per arranjar la torre Macià, encarregada a Pere Domènech Roura, que tampoc no va tirar endavant. Malgrat la declaració de les dues torres com a monuments nacionals el 1921, la torre Macià va ser enderrocada durant la dictadura de Primo de Rivera i la torre de Mar va ser molt malmesa a l’inici de la Guerra Civil.
Casa Antoni Murt

Casa Antoni Murt

Any 1907
Adreça Guinardó, Barcelona
Promotor Antoni Murt

Encàrrec del contractista Antoni Murt i Esteve per construir un petit habitatge molt senzill al aleshores municipi de Sant Martí de Provençals. Actualment no es conserva l’edifici.
Casa Dídac Frau

Casa Dídac Frau

Any 1907
Adreça Carretera de Sagrera a Horta, actual Pg. Maragall, Barcelona
Promotor Dídac Frau

Encàrrec de Dídac Grau per fer la reforma i ampliació d’una torreta existent al municipi d’Horta. Domènech projectà un pis en planta primera. Actualment no es conserva l’edifici.
Obertura Via Laietana

Obertura Via Laietana

Any 1908-09
Adreça Via Laietana, Barcelona
Promotor Ajuntament de Barcelona

Encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona a Domènech per preparar l’obertura del primer tram de la Via Laietana, a través del finançament del Banco Hispano-Colonial. La seva feina va consistir en fer un aixecament i valoració de totes i cadascuna de les finques que s’havien d’expropiar per tal de fer la nova via entre el port i la plaça de l’Àngel.
Panteó Infant d’Aragó

Panteó Infant d’Aragó

Any 1908
Adreça Tarragona
Promotor Comissió de Monuments de Tarragona

La Comissió de Monuments de Tarragona va decidir el 1906 encarregar a Domènech i Montaner un mausoleu per dipositar-hi les despulles de Jaume I. El 1908 el Govern de l’estat va ratificar el projecte i en va encarregar un altre per la resta dels membres de la casa reial d’Aragó, a la mateixa Catedral. Així com el mausoleu de Jaume I es va arribar a construir, amb molts esforços i al cap d’uns anys, el dels Infants d’Aragó no es va arribar a materialitzar mai.
Reforma cambra de comerç

Reforma cambra de comerç

Any 1909-1911
Adreça Llotja de Barcelona, Barcelona
Promotor Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona

Encàrrec de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, que des del 1886 ocupava algunes estances a la Llotja de Mar. El 1909 l’entitat va començar a fer servir gran part dels espais de la planta noble i el primer pis, i van encarregar a Domènech l’arranjament i decoració interior dels espais més nobles. Actualment molts d’aquests espais s’han remodelat una altra vegada i s’ha perdut el projecte de Domènech.
Panteó Font Montaner

Panteó Font Montaner

Any 1912
Adreça Cementiri Municipal, Canet de Mar
Promotor Ramon Font Torres

Encàrrec del navilier Font Torres, oncle de Lluís Domènech, d’un panteó familiar al cementiri de Canet. El panteó a quatre vents presenta un estil neo-medieval amb elements modernistes. La cúpula de la coberta està recoberta de trencadís ceràmic. L’interior també està molt decorat. Actualment manté l’ús funerari.
Monument a Joan Maragall

Monument a Joan Maragall

Any 1913
Adreça Parc de la Ciutadella, Barcelona
Promotor Recol·lecta la Il·lustració Catalana

Encàrrec de la comissió que gestionava la recol·lecta a través de la Ilustració Catalana, per aixecar un petit monument a Joan Maragall com a representant de la cultura catalana. La majoria d’aquests monuments es feien amb la col·laboració d’un escultor i un arquitecte de prestigi. L’escultura de Maragall és d’Eusebi Arnau i Domènech va dissenyar un pedestal molt auster en forma de columna jònica amb fust estriat. Actualment encara es troba al parc de la Ciutadella.
Bodega cooperativa l’Espluga de Francolí

Bodega cooperativa l’Espluga de Francolí

Any 1913-14
Adreça Avda. Josep M. Rendé, 5, L’Espluga de Francolí
Promotor Josep M. Rendé

L’autoria d’aquesta obra està discutida amb la del seu fill, Pere Domènech Roura. Encàrrec de Josep M. Rendé, promotor del cooperativisme agrari a la Conca de Barberà d’un edifici per donar servei a la cooperativa agrícola a l’Espluga.
Exposició Indústries Elèctriques

Exposició Indústries Elèctriques

Any 1915
Adreça Montjuïch, Barcelona
Promotor Ajuntament de Barcelona

Encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona a Domènech i a Manuel Vega i March per fer la urbanització de la part alta de la muntanya de Montjuïc per allotjar-hi la Exposició d’indústries Elèctriques que s’havia de celebrar el 1917. El projecte inicial de la nova exposició havia sigut promogut per Puig i Cadafalch l’any 1905, i finalment el 1915 presentà un avantprojecte d’urbanització de la Muntanya, que dividia en tres sectors a desenvolupar per equips d’arquitectes diferents. Només es van iniciar les obres del sector de la part baixa, que havia redactat el mateix Puig i Cadafalch, i la resta no es van realitzar. Durant la dictadura de Primo de Rivera, es va reprendre la idea canviant el nom per Exposició Universal i espanyolitzant el certamen.

Start typing and press Enter to search