Fundació
Lluís Domènech i Montaner

Objectius de la Fundació

La Fundació Lluís Domènech i Montaner neix amb voluntat de recuperar, estudiar i difondre la personalitat i l’obra d’un dels personatges més decisius i emblemàtics de la segona meitat del segle XIX i del primer quart de segle XX.

La seva biografia marcada per una excepcional trajectòria, ha quedat inexplicablement ignorada, i fins i tot menystinguda, davant de la fortalesa mediàtica d’altres propostes històriques o artístiques. Conscients dels seus valors i de la importància que tenen per al nostre propi moment històric la recuperació i el reconeixement de personatges tan singulars i de llur context, un nombrós grup d’investigadors, acadèmics, catedràtics, historiadors, escriptors i sobretot familiars i admiradors de la seva obra en general, han promogut la creació d’un ens cultural que es fixi com a objectiu treure d’aquest oblit injustificat la seva memòria, difondre els seus treballs, pensament, escrits, i la seva obra, artística i arquitectònica.

A nivell internacional, la Fundació vol difondre l’obra domenequiana com a paradigma i figura cabdal del Modernisme català, posant en relleu les connexions i complicitats amb els moviments culturals europeus de l’època.

Fer visible la seva aportació polièdrica, certament de la màxima actualitat, el seu innegable progressisme, la seva sorprenent capacitat de creació i d’innovació.

El lloc web de la Fundació es crea com a plataforma col·laborativa, que fomenta la relació entre l’àmbit acadèmic, científic, professional i ciutadà, basat en el rigor i la claredat de la informació que es posa a lliure disposició del públic interessat. L’esperit de la Fundació va dirigit a exercir de forma voluntària, responsable, lliure, independent i solidària la seva tasca, en benefici del bé comú i l’interès social.

Membres patronat

Presidència
Sr. Lluís Domènech Girbau

Vicepresidència 1a
Regidor de Cultura de l’Ajuntament de Canet de Mar Sr. Pere Xirau Espàrrech,

Vicepresidència 2a
Vacant

Vicepresidència 3a
Sra. Maria del Ripoll Freixa Serra

Secretaria
Sra. Maria Manadé Palau

Vocalies:

Sra. Maria Mercè Domènech Casellas
Sra. Maria Victòria Domènech Casellas

Sr. Lluís Enrique Domènech Casellas
Sr. Carles Duarte Montserrat ICCIC
Sr. Joan Antoni Solans Huguet, RACBASJ
Sr. Pepe Serra i Villalba, director del MNAC
Sra. Pilar Vélez Vicente, directora del Museu del Disseny
Sr. Màxim Blasco Font de Rubinat
Sr. Antoni José Pitarch
Sr. Antoni Ramon Graells, repesentant de l’ETSAB
Sr. Fernando Marzá Pérez, representant del COAC
Sra. Teresa-Montserrat Sala Garcia , UB
Sra. Montserrat Roca Campillo
Sr. Gerardo Garcia-Ventosa López
Sr. Jordi Bonet Armengol
Sr. Enrique Campuzano Ruiz
Sr. Ramon Mayo Fernández
Sra. Alegria Bofill Guardia

Comité d’Honor
Sra. Blanca Arbell Brugarola
Sr. Josep Rovira Fors
Sr. Arnau Puig i Grau

DESCARREGAR ESTATUTS

PATRONAT HISTÒRIC DE LA FUNDACIÓ

Start typing and press Enter to search