CASA RULL

ANY
1900-1901

ADREÇA
Sant Joan 27, Reus

PROMOTOR
Pere Rull i Trilla

RESTAURACIÓ
1989
Joan Figuerola

CASA RULL

El notari de Falset afincat a Reus Pere Rull i Trilla, que era membre fundador de la Sociedad Manicomio de Reus i proper a la Unió Catalanista, va encarregar el 1900 a Domènech i Montaner la seva residència particular a Reus. Anys després, a la parcel·la del costat, el mateix Domènech construí la casa Gasull, i els dos propietaris iniciaren un litigi per un tema de l’alçada edificatòria de la segona construcció.

L’edifici de planta quadrada té una alçada de planta baixa i dos pisos amb soterrani, i es situa en un extrem del solar de manera que està envoltat per un jardí. D’aquesta manera la casa té  tres façanes, dues al pati i la principal al carrer. Les façanes són de maó vist amb un basament de paredat i sòcol de pedra i estan ricament decorades amb el repertori d’arts aplicades de Domènech: ceràmica policromada, forja, pedra esculpida… Els buits de façana estan emmarcats amb pedra treballada i elements ornamentals d’inspiració medieval. Les cantonades estan resoltes amb una columna de triple alçada i la balconada correguda del primer pis, repetint el gest de fer girar el balcó d’altres obres anteriors. Els elements decoratius evoquen la professió del propietari (la balança, el llibre obert i espasa, ploma d’au, etc.) i  diversos elements florals. L’anagrama del propietari, PR, es troba en el remat de timpà d’arc rodó de la façana. Les façanes estan rematades amb una cresteria de merlets d’aire medievalitzant, combinant amb els mateixos motius vegetals del balcó corregut del primer pis. De la decoració interior només es conserven part de les fusteries, part dels paviments de mosaic hidràulic i estucats al foc i pintures decoratives d’alguns paraments i sostres.

Quan va morir Pere Rull, el 1921, va cedir la casa a l’Ajuntament a canvi que hi instal·lés un museu municipal, que finalment obrí les portes el 1934. També va ser arxiu. Després de la rehabilitació interior de 1989 va passar a ser la seu de l’Institut Municipal d’Acció Cultural, IMAC.

imatges

Cronograma

Visualitza totes les obres de Lluís Domènech i Montaner mitjançant el cronograma. Totes les seves obres vinculades amb els mapes, la seva biografia, formació, docència, política…

Start typing and press Enter to search