CASA GASULL

ANY
1911-1912

ADREÇA
Sant Joan, 29,Reus

PROMOTOR
Pere Gasull i Roig

CASA GASULL

El comerciant d’olis Fèlix Gasull va encarregar a Domènech la construcció d’un edifici que allotgés el magatzem i les oficines del seu comerç en planta baixa i l’habitatge pels seus dos fills a les plantes superiors. En la direcció d’obra hi va participar el seu fill Pere Domènech i Roura. A la parcel·la del costat hi ha la casa Rull, construïda pel mateix Domènech deu anys abans. Els dos propietaris van tenir un litigi sobre l’alçada a la que havia construït Pere Gasull, perquè treia llum al seu veí.

En aquesta obra Domènech emfatitza la volumetria cúbica, generant unes façanes llises sense grans decoracions escultòriques però amb esgrafiats i mosaic ceràmic, i s’apropa més als models estètics noucentistes. L’edifici està situat en cantonada i té tres façanes. Tota la superfície de planta baixa està reservada al negoci  i les oficines, i està construïda a més profunditat que les plantes superiors de manera que es crea una àmplia terrassa. El tractament de la planta baixa és amb carreus de pedra, mentre que les dues plantes superiors estan esgrafiades amb ornaments vegetals de branques d’olivera, fent referència al negoci del propietari. Els emmarcaments i els capitells de pedra no tenen relleu, emfatitzant la planeïtat de les façanes. Grans plafons de mosaic de ceràmica vidriada decoren l’interior dels timpans de punt rodó de les obertures. Els balcons tenen els balustres de ceràmica vidriada rematats amb capitells de pedra, també sense relleu. L’interior de l’edifici conserva part de les fusteries, dels paviments de mosaic hidràulic i dels arrambadors ceràmics.

Actualment segueix mantenint el negoci familiar d’olis en planta baixa i l’ús d’habitatge a les plantes superiors.

Cronograma

Visualitza totes les obres de Lluís Domènech i Montaner mitjançant el cronograma. Totes les seves obres vinculades amb els mapes, la seva biografia, formació, docència, política…

Start typing and press Enter to search