CASA FUSTER

ANY
1908-1911

ADREÇA
Passeig de Gràcia 132 , Barcelona

PROMOTOR
Marià Fuster i Fuster

RESTAURACIÓ

Restauració de façanes Jaume Viñals i Lecina, 1978

Rehabilitació integral GCA 2004, Façanes 2016

CASA FUSTER

El 1908 l͛’empresari, polític i mecenes barceloní Marià Fuster i Fuster va encarregar a Lluís Domènech i Montaner la construcció d͛un luxós edifici com a obsequi per a la seva esposa, Consol Fabra Puig. Va comprar un solar on hi havia la fàbrica de xocolata Juncosa, que es va enderrocar per construir el nou edifci d͛habitatges.

L’edifici està situat en un solar amb façana a tres carrers i constava de soterranis, planta baixa, principal, tres pisos, golfes i terrat. Té un emplaçament urbanístic amb un gran impacte visual, com a final del Passeig de Gràcia en el seu punt de transició cap al carrer Gran de Gràcia. L͛ articulació entre les dues façanes es resol amb un cos cilíndric a mode de torre circular, que arrenca en voladís des de la primera planta. Aquest xamfrà estava rematat amb un gran pinacle de coronament que no es va arribar a construir. La façana a Passeig de Gràcia i Gran de Gràcia manté una continuïtat, mentre que la tercera que es desenvolupa al llarg del carrer Jesús simplifica molt la seva decoració. La planta baixa porxada presenta una doble línia de columnes, creant dues façanes. La planta principal resol les seves obertures amb galeries porticades, mentre que la segona, tercera i quarta ho fan amb buits emmarcats en pedra treballada. La planta golfes és un pis amansardat acabat amb ceràmica blava (actualment substituïda per pissarra) i coronat amb una balustrada de pedra. La pell de la façana es resol amb marbre blanc i pedra de Montjuïc. L͛interior de l͛edifici té una estructura resolta íntegrament en totes les plantes amb voltes de maó de pla, recolzades sobre pilars a la planta soterrani i a la principal i sobre parets de càrrega a la resta. La llum natural arribava a tots els espais gràcies a dos grans patis interiors i al pati posterior que dóna a la quarta façana. Una gran escala noble de marbre accedia des de la part porxada d͛accés en planta baixa a la planta principal, avui desapareguda. S͛han conservat molts pocs dels acabats originals dels espais interiors.

A la planta baixa hi va funcionar durant molts anys el mític Cafè Vienès. L͛edifici va mantenir el seu ús d͛habitatge fins que el 1960 va ser adquirit per l͛empresa Enher i es van convertir en oficines i l͛antic Cafè Vienès de la planta baixa en sala d͛exposicions. El 2000 l͛empresa Hoteles Center va adquirir l͛immoble i en va fer una gran reahablitació per adequar-ho al seu ús actual, hoteler.

imatges

Cronograma

Visualitza totes les obres de Lluís Domènech i Montaner mitjançant el cronograma. Totes les seves obres vinculades amb els mapes, la seva biografia, formació, docència, política…

Start typing and press Enter to search