1. LLEGAT DOMÈNECH

Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (AHCOAC)

El fons documental de Lluís Domènech i Montaner es troba dipositat a l’Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, gràcies a dues donacions que va efectuar la família Domènech. La primera, l’any 2000, contenia la major part de la documentació i una segona, el 2014, que la completava. El fons llegat també contenia elements procedents de l’arxiu de l’arquitecte Pere Domènech Roura, fill de Lluís Domènech i Montaner, que va treballar conjuntament amb el seu pare en molts dels projectes i estudis.

El llegat Domènech i Montaner està constituït per un impressionant nombre de documents: plànols, dibuixos, croquis i esbossos originals, no només de les seves obres arquitectòniques sinó també dels seus treballs d’arts gràfiques.  També conté fitxes i fotografies (en plaques de vidre i en paper) i reculls documentals de la seva època com a director de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona, en especial tot un exhaustiu treball de camp per documentar el romànic català.El seus variats interessos intel·lectuals queden reflectits en diversos reculls metodològics d’informació: fitxes d’estudi sobre més de 230 hospitals de tot el món, fitxes i croquis d’estudi d’arts sumptuàries, centenars de postals d’arreu d’Espanya i d’Europa meticulosament endreçades alfabèticament, fitxes i fotografies d’elements artístics (ceràmica, escultura, excursionisme, ferro forjat, fusteria, glíptica, indumentària, joies, marina, metalls, mobiliari etc). També conté un extens arxiu d’heràldica, estudi al que es va dedicar els últims anys de la seva vida amb l’ajuda dels seus fills, que es va traduir en diverses publicacions.
En l’actualitat el fons es troba en fase de digitalització. Podeu accedir a la recerca de la base de dades:
http://arxhis.coac.net/flora/jsp/index_catalan.jsp
Per a consultar-ne la catalogació:
https://www.coac.net/COAC/centredocumentacio/arxiu/afonsbcn/DomenechMontaner/arxiu/domenech%20i%20montaner.htm
La donació va incloure més de 500 exemplars de la seva biblioteca personal, que han estat transferits a la biblioteca del COAC.  S’hi poden trobar llibres d’història de l’art i l’arquitectura, llibres sobre tècnica i construcció i els tractats o texts teòrics sobre l’arquitectura. Però també es troben, entre molts altres temes, volums dedicats a heràldica, vaixells, armes medievals, tècniques d’irrigació agrícola, guies de viatge, catàlegs d’exposicions, volums literaris, etc. La biblioteca té exemplars en català, castellà, alemany, francès, anglès i, esporàdicament, alguna altre idioma europeu.
Per a consultar la biblioteca personal de Lluís Domènech i Montaner: https://www.arquitectes.cat/ca/arquitectura/biblioteca

2. ARXIUS DE REFERÈNCIA

 

 

Arxiu Històric de l’Hospital de Sant Pau
S’hi pot consultar la documentació exhaustiva del projecte de l’antic recinte hospitalari : plànols, croquis, fotografies, diaris d’obres, certificacions i correspondència.
https://santpaubarcelona.org/ca/arxiu-historic

 

 

 

Casa Museu de Canet de Mar
La casa conserva nombroses peces i objectes: models de guix d’escultures, ceràmica, vitralls i mobiliari.
http://casamuseu.canetdemar.org/1.catala/0.4.colleccio/colleccio.html

 

 

 

Centre d’Estudis Lluís Domènech i Montaner
El Centre d’Estudis Lluís Domènech i Montaner custodia un arxiu documental digital i també un arxiu fotogràfic domenequià, tant d’imatges actuals dels edificis existents com d’històriques.
http://www.cedim.cat/

 

 

 

Centre de Documentació del Palau de la Música – Orfeó Català
El CEDOC custodia dos grans àmbits documentals: per una banda la part de biblioteca musical i les col·leccions de partitures impreses i per altra banda una part molt important d’arxiu creat tant per l’activitat pròpia de l’ Orfeó i el Palau, amb documentació fotogràfica i manuscrita sobre la construcció de l’edifici del Palau de la Música.
http://www.cedoc.cat/ca

 

 

 

Arxiu Històric Pere i Mata
Tot i que gran part del seu arxiu es va perdre, es conserven alguns plànols originals del projecte.
http://www.peremata.cat/cat/item/ART00135.html

 

 

 

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona i Càtedra Gaudí
S’hi pot consultar l’expedient acadèmic de Domènech i altra documentació relacionada amb la seva etapa com a director de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona durant més de 40 anys. A la Càtedra Gaudí s’hi pot consultar el recull documental que va fer Joan Bassegoda Nonell de l’obra de Domènech, dins dels seus estudis sobre el modernisme, amb recopilació d’algun projecte original.
https://catedragaudi.upc.edu/ca/catedra-gaudi

3. ARXIUS MUNICIPALS

 

Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
S’hi conserven documents administratius de tramitacions de llicències, documentació fotogràfica de projectes barcelonins i altres documents històrics de referència.
http://w151.bcn.cat/opac/index?locale=ca_ES

 

 

Arxiu Municipal Canet de Mar
Conserva els expedients administratius d’obres de la població, així com reculls manuscrits i fotogràfics sobre Domènech i Montaner i la seva obra.
http://www.canetdemar.cat/fitxes.php?categoria=529

 

 Reus
Conserva els expedients administratius d’obres de la població.
http://www.reus.cat/arxiu-municipal-de-reus

 

Palma de Mallorca: Arxiu Municipal
Conserva l’expedient administratiu de l’obra de la població.
http://cultura.palmademallorca.es/portal/PALMA/cultura/contenedor1.jsp?seccion=s_floc_d4_v1.jsp&codbusqueda=2458&language=ca&codResi=1&codMenu=2307

 

Fundación Comillas
http://www.fundacioncomillas.es/

4. ALTRES

Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya
A través del portal de la Memòria Digital de Catalunya (MDC) es pot consultar en línia documentació fotogràfica corresponent a les seves obres.
http://cec.cat/patrimoni-cultural-del-centre-excursionista-de-catalunya/

 

Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic
Conserva documentació fotogràfica obra d’Adolf Mas, corresponent a obres domenequianes i als seus viatges (Adolf Mas acompanyà Domènech en la seva descoberta del romànic).
http://amatller.org/ca/instituto-amatller/fototeca/

 

Arxiu Fotogràfic de Barcelona
El catàleg en línia de l’AFB permet consultar documentació fotogràfica de les seves obres al llarg dels anys, tot i que no té tot el seu fons digitalitzat.
http://arxiufotografic.bcn.cat/ca

 

Arxiu Nacional de Catalunya
El catàleg en línia de l’ANC permet consultar documentació fotogràfica de les seves obres al llarg dels anys.
http://anc.gencat.cat/ca/inici/index.html

 

 

Museu Nacional d’Art de Catalunya
El catàleg en línia del Museu permet consultar peces procedents d’obres de l’arquitecte (llar de foc i vitralls de la Casa Macià) així com il·lustracions de col·laboradors habituals (com les propostes de decoració interior de la Casa Lleó Morera de Gaspar Homar).
http://www.museunacional.cat/ca/cataleg

 

Pujol i Bausis (Arxiu Municipal d’Esplugues de Llobregat. Fons 11.01)
Es conserven catàlegs de ceràmica manufacturada a la fàbrica, alguns dissenyats per Domènech.
http://www.esplugues.cat/ambits/temes/patrimoni/larxiu-municipal-desplugues-de-llobregat-amel

 

 

Reial Acadèmia de Belles Arts Sant Jordi
A l’Arxiu històric del RABASJ es conserven documents del seu pas com a Acadèmic.
http://www.racba.org/index.php

 

 

Archivo General de la Administración
A l’AGA es conserva documentació administrativa del seu expedient acadèmic com a estudiant d’arquitectura a Madrid i com a professor i director de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona durant més de 40 anys.
http://www.mecd.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/aga/fondos-documentales.html

 

 

Disseny Hub Barcelona
Conserva documentació elaborada pels seus col·laboradors en arts i oficis, així com catàlegs industrials i monografies de referència de tècniques i arts aplicades.
http://ajuntament.barcelona.cat/dissenyhub/ca/espais-permanents-2

Start typing and press Enter to search